Despre proiect

În anul 2016 s-a luat decizia de restaurare generală a bisericii în vederea creșterii numărului mediu de vizitatori și cu ajutorul firmei de management al proiectului Regional Consulting & Management SA, proiectare 4ZET ARCHITECTS SRL, respectiv asistență tehnică Bros Bau SRL, s-a implementat proiectul de „Reabilitarea ansamblului bisericii reformate din comuna Șimonești, satul Rugănești”, obținându-se fonduri europene prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural. La 03 august 2017 s-a semnat contractul de finanțare nr. 247 cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene (denumire actuală: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației) în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar, iar la data de 14 septembrie 2018, în urma organizării procedurii competitive de achiziție, s-a semnat contractul de lucrări de reabilitare cu Asocierea Kvadrum Axis SRL – Lider și KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. Szeged, Sucursala Cluj – Napoca. Lucrările au început în 08 octombrie 2018. Termenul de finalizare a proiectului este 31 decembrie 2021.

 

Titlul proiectului: Reabilitarea ansamblului bisericii reformate din comuna Șimonești, satul Rugănești.

Denumirea beneficiarului: Parohia reformată Rugănești

Scopul proiectului: este creșterea atractivității turistice a Bisericii Reformate din Rugănești, prin valorificarea potențialului acestuia, ca urmare a restaurării imobilului bisericii și a zidului înconjurător. Prin implementarea proiectului se preconizează o creștere medie a numărului anual de vizitatori la Biserica din Rugănești cu 6.

Obiectivele specifice:

  • Punerea în valoare prin reabilitarea Bisericii din Rugănești, județul Harghita pentru integrarea în totalitate a bisericii în circuitul turistic.
  • Creșterea accesabilității Bisericii din Rugănești în rândul tuturor categoriilor de turiști.
  • Promovarea proiectului și ofertei turistice a Parohiei Reformate Rugănești.

Rezultatul proiectului: este un obiectiv de patrimoniu (Cod LMI: HR-II-a-A-12942.01 – Biserica Reformată Rugănești) restaurat, protejat și conservat.

Data de începere: 07 aprilie 2014

Perioada de implementare 54 de luni de la semnarea contractului de finanțare din data de 03 august 2017.

Valoarea totală a proiectului este 3.016.681,56 lei, din care 2.328.924,00 lei contribuție UE (FEDR), 410.986,58 lei contribuție națională respectiv finanțare nerambursabilă 2.739.910,58 lei.